Veel gestelde vragen

Kan mijn ouder PG-zorg krijgen?
In overleg maken wij afspraken over de invulling van psycho-geratrische zorg.

Wat als mijn ouder in de Villa woont en symptomen van Alzheimer heeft?
In principe kan de bewoner mits veilig en verantwoord in de Villa tot het einde van het leven verblijven.

Mijn ouder heeft vooral lichamelijke problematiek. Zijn daar ook mogelijkheden voor in de Villa?
Ook voor somatische problematiek al dan niet in combinatie met geheugenproblemen bieden wij uitstekende zorg en begeleiding.

Kan de bewoner tot het einde bij u verblijven?
Mits veilig en verantwoord kan de bewoner tot het einde van het leven bij ons verblijven.

Is er voorzien in dagbesteding?
Er is een wekelijks programma voor dagbesteding. Daarnaast bieden wij regelmatig concerten en uitvoeringen.

Hoe gaat u om met meer dan een glaasje wijn en sterk alcoholische dranken?
Wij serveren bij het diner een glas wijn en organiseren gezellige uurtjes waarbij ook wijn geschonken wordt. Alle andere momenten en sterk alcoholische dranken komen voor eigen rekening van de bewoner. Wij zijn attent m.b.t. het gebruik.

Hoe is de brandbeveiliging geregeld?
Er zijn nooduitgangen en voorzieningen aangebracht in overleg met de brandweer.

Beleidsdocumenten kunt u middels de volgende link’s downloaden als PDF:

Privacy regelement: privacyreglement

Kwaliteitsplan: kwaliteitsplan

Kwaliteitsverslag 2017-2018: 180630 Kwaliteitsverslag 2017-2018

Kwaliteitsplan 2019-2022: Kwaliteitsplan 2019-2022

Rapportage bezoek IGJ: IGJ Rapport bezoek 1 november 2018

Wat kan ik doen als ik een klacht heb?
Wij doen ons uiterste best om onze bewoners en hotelgasten een zo aangenaam mogelijk verblijf te bieden.

Omdat wij ook maar mensen zijn, kan het voorkomen dat er iets niet naar verwachting gaat. In een dergelijk geval verzoeken wij u om met uw eerst verantwoordelijke contactpersoon uw klacht te bespreken, omdat dit de kortste weg naar een oplossing is.

Kan zij of hij uw vraag of klacht niet zelf oplossen, dan volgt een escalatie naar het management en/of directie, om uw ongerief te bespreken. In het ongebruikelijke geval dat dit alles niet tot resultaat leidt, kunt u gebruik maken van de klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon. Deze is middels de volgende link te downloaden: klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon

Het klachtenreglement vind u hier: Klachtenreglement.

Ook medewerkers kunnen gebruikmaken van het klachtenreglement. Voor hen is deze link bestemd: Klachtenreglement medewerkers