Samenwerking (para) medici

Wij werken samen met de huisartsen en fysio- en bewegingstherapeuten in de wijk en schakelen specialistische medici- en diensten in als de zorgvraag dit verlangt.
Het Meander Medisch Centrum is goed te bereiken evenals het UMC te Utrecht.