Mogelijkheden voor verblijf

Paliatieve zorg

Wij verzorgen met ons volledige team de terminale fase van de bewoner.

Dementie/ Psychogeriatrische zorg

Onze gespecialiseerde medewerkers dementie, treden in de wereld van de bewoner. Angst en Onrust nemen zienderogen af bij de juiste benadering van de bewoner. De rustige en huiselijke omgeving met een ondersteunend dagprogramma maakt dat de bewoner zich snel thuis voelt.

Ziekenhuisverplaatsbare zorg

Als u na ontslag uit het ziekenhuis (nog) niet zelfstandig thuis kunt wonen en verpleegkundige zorg, persoonlijke verzorging of begeleiding nodig hebt.

Kortdurende zorg /tijdelijk verblijf

Tijdelijke opname b.v. voor een vakantie van uw partner.

Overbruggingszorg

Indien u wacht op een opname elders waar u nog niet terecht kunt.

Particuliere zorg

Buiten de indicatie om geleverde zorg volgens tarievenlijst.