Uw verblijf in Villa Hooghe Heide

De vergoeding voor het wonen in de Villa is te onderscheiden in een woon- en hospitality bijdrage, een vergoeding voor persoonlijke begeleiding, en geïndiceerde zorg. Bij uw aanmelding worden de geleverde diensten en begeleiding met u afgestemd.

Woon- en hospitality bijdrage

De vergoeding voor wonen en hospitality verschilt per kamer, afhankelijk van grootte en ligging. Wij beschikken over kamers vanaf 38 m2 waarbij sommige zijn voorzien van een aparte slaapkamer. Inbegrepen zijn huur, onderhoud, abonnementen op televisie, telefoon en internet, alarmsysteem, verzekeringen, 24-uurs aanwezigheid van zorg, maaltijden, koffie en thee, gebruik van algemene ruimten, de tuinen en het terras, wassen en strijken van kleding, etc.

Persoonlijke begeleiding

Wij bieden begeleiding op maat voor onze bewoners in onze ruim opgezette activiteiten ruimten, fysiotherapie- en bewegingsruimte, wellness ervaring, ondersteuning door de Manager Zorg en Hospitality, 24-uur beschikbaarheid van onze medewerkers, etc.

Geïndiceerde zorg

De meeste bewoners van de Villa beschikken over een CIZ-indicatie voor WLZ of ZVW gerichte zorg. Indien u niet beschikt over een zorgindicatie maar wel een zorgbehoefte heeft, is onze Manager Zorg en Hospitality u graag van dienst. Hij kan u verder helpen met de indicatie aanvraag bij het CIZ. Deze indicatie garandeert dat de zorgverlening wordt vergoed vanuit de WLZ of ZVW.

Wij leveren zorg op basis van PGB. Beschikt u over een indicatie op basis van Zorg In Natura (ZIN)? Vraag de Manager Zorg en Hospitality wat de mogelijkheden zijn.

De wettelijke criteria voor het vaststellen van de aangevraagde zorg zijn op te vragen bij het ministerie van VWS, digitaal via www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws en www.ciz.nl.

CIZ
Centrum voor Indicatiestellingen Zorg
PGB
Persoonsgebonden budget
WLZ
Wet Langdurige Zorg
WMO
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
ZIN
Zorg in natura
ZVW
Zorg Verzekerings Wet