Zorg en begeleiding

In onze kleinschalige woonzorgvoorziening treft u een compleet pakket aan zorg- en begeleiding. Ons team van medewerkers levert verpleegkundige- en persoonlijke verzorging, begeleiding, activiteiten en voedings-en hospitality diensten.

Kwaliteit van wonen, zorg en hospitality

Villa Hooghe Heide staat bekend om de uitstekende kwaliteit van wonen, zorg en hospitality. Ons vaste team eigen medewerkers voorziet in individuele ondersteuning en begeleiding zodat elke bewoner verzekerd is van de juiste zorg en services

 

Lichamelijke aandoeningen en invaliditeit

Ons zorgteam heeft ervaring met de algehele zorg van mensen met chronische aandoeningen en auto-immuunziekten. Medisch handelen zijn onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden van verpleegkundigen en verzorgenden-ig. Deskundigheidsbevordering en scholing op bekwaamheid en bevoegdheden is een vast onderdeel van het medewerkers beleid.

Dementie / psychogeriatrische zorg

Kennis van de achtergrond, invoelend vermogen en humor helpen bij het creëren van een prettige woon-leef omgeving. Interactie op verwardheidsproblemen van de bewoner door echt te luisteren en de oorzaak van het gedrag te zien in de beleving van de bewoner, maken dat angst en onrust af kunnen nemen.  Angst en onrust nemen zienderogen af bij de juiste benadering van de bewoner. De rustige en huiselijke omgeving door een vast team en structuur met een ondersteunend dagprogramma maakt dat de bewoner zich veilig voelt.

Palliatieve zorg

Wij verzorgen met ons volledige team de terminale fase van onze bewoners. Tijdens deze fase is er intensief contact met medici, bewoners en naasten. We maken duidelijke afspraken en bieden ondersteuning.
De Villa heeft geen aparte hospice functie.

Begeleiding

Onze bewoners hebben in meer of mindere mate begeleiding nodig. Wij bieden dagelijkse ondersteuning op maat bij diverse activiteiten, waardoor zingeving van de dag ervaren wordt. Een wandeling in de tuin als het weer het enigszins toelaat wordt zeer gewaardeerd en is fijn om de overgang van de jaargetijden te blijven ervaren. Dagelijks een poosje in de buitenlucht is erg goed voor de nachtrust.


Enkele activiteiten die wekelijks terugkomen zijn: muzikale- of kunstzinnige activiteiten, geheugentraining, voorlezen van een boek en gedichten, bewegingsactiviteiten en meer. De persoonlijke behoefte is hierbij bepalend.

Samenwerking (para) medici

Wij werken samen met de huisarts(en), apotheek, fysiotherapeut/ergotherapeut, diëtiste, en schakelen specialistische medici- en diensten zoals een specialist ouderenzorg (SO) of psycholoog in als de zorgvraag dit verlangt.

Vertrouwenspersoon onvrijwillige zorg

De Wet Zorg en Dwang vraagt samenwerking met externe functionarissen met specifieke kennis op het gebied van onvrijwillige zorg. Uitgangspunt van de wet is: ieder mens is wilsbekwaam, tenzij er een bijzondere omstandigheid is waardoor er een onveilige situatie ontstaat. Er dienen soms middelen ingezet te worden welke mogelijk ‘tegen de zin van de bewoner en zijn recht op privacy’ ingaan. Te denken valt aan domotica zoals een ‘uit-bed-sensor’ of camera bewaking, een ‘locatie-tracker’ of onder dwang inname van medicatie.

De WZD verplicht een stappenplan te volgen binnen een bepaald tijdsbestek, met naasten externe- en interne functionarissen. VWS ondersteund dit proces met een specifiek vertrouwenspersoon gericht op onvrijwillige zorg (zie veel gestelde vragen).

Financieel

Wonen en zorg is in de Villa financieel gescheiden. U betaald een vergoeding voor wonen en hospitality rechtstreeks aan de Villa. De zorgkosten worden op basis van de WLZ bekostigd door de overheid. Hierbij maken wij gebruik van een PGB of zorg in natura (VPT).

Lees op deze pagina alles over het financiële aspect.