Zorg en begeleiding

In onze kleinschalige woonzorgvoorziening treft u een compleet pakket aan zorg- en begeleiding. Ons team van medewerkers levert verpleegkundige- en persoonlijke verzorging, begeleiding, activiteiten en voedings-en hospitality diensten.

Kwaliteit van wonen, zorg en hospitality

Villa Hooghe Heide staat bekend om de uitstekende kwaliteit van wonen, zorg en hospitality. Ons vaste team eigen medewerkers voorziet in individuele ondersteuning en begeleiding zodat elke bewoner verzekerd is van de juiste zorg en services

Manicure werkt nagels bij

Lichamelijke aandoeningen en invaliditeit

Ons zorgteam heeft ervaring met de algehele zorg van mensen met chronische aandoeningen en auto-immuunziekten. Medische handelingen zijn onderdeel van het dagelijks handelen van de verpleegkundigen en verzorgenden-ig. Deskundigheidsbevordering en scholing op bekwaamheid en bevoegdheden is een vast onderdeel van het medewerkers beleid.

Dementie / psychogeriatrische zorg

Interactie met bewoners met verwardheidsproblemen is een vast onderdeel van de omgang met bewoners met verwardheidsproblematiek. Kennis van achtergrond, invoelend vermogen en humor helpen de medewerker en bewoner een prettige omgeving te creëren. Angst en onrust nemen zienderogen af bij de juiste benadering van de bewoner. De rustige en huiselijke omgeving door een vast team en structuur met een ondersteunend dagprogramma maakt dat de bewoner zich -snel- thuis voelt.

Palliatieve zorg

Wij verzorgen met ons volledige team de terminale fase van onze bewoners. Tijdens deze fase is er intensief contact met medici, bewoners en naasten. We maken duidelijke afspraken en bieden ondersteuning.
De Villa heeft geen aparte hospice functie.

Begeleiding

Onze bewoners hebben in meer of mindere mate begeleiding nodig zoals bijeen duidelijke structuur, de maaltijden, ondersteuning bij activiteiten, zingeving van de dag of het creëren van een dag-nacht patroon.


Enkele voorbeelden hiervan zijn: muzikale- of kunstzinnige activiteiten, geheugentraining, voorlezen van een boek en gedichten, bewegingsactiviteiten en meer. De persoonlijke behoefte is hierbij bepalend

Samenwerking (para) medici

Wij werken samen met de huisarts(en), apotheek, fysiotherapeut/ergotherapeut, diëtiste, en schakelen specialistische medici- en diensten zoals een SOG of psycholoog in als de zorgvraag dit verlangt.

Vertrouwenspersoon onvrijwillige zorg

De wet zorg en dwang vraagt ook een specifieke samenwerking gericht op onvrijwillige zorg. Denkt u hierbij aan dat deze wet inhoud dat, ieder mens wilsbekwaam is tenzij er een bijzondere omstandigheid is waardoor er op een situatie wilsonbekwaamheid wordt waargenomen door hiervoor specifiek bevoegden.
Te denken valt aan domotica zoals een uit bed sensor of camera bewaking. Meestal voor de veiligheid van een persoon.

VWS ondersteund dit proces met een specifiek vertrouwenspersoon gericht op onvrijwillige zorg (zie veel gestelde vragen). Deze wet vraag aan ons om vastgestelde stappen te doorlopen binnen een bepaald tijdsbestek met daarvoor uitgekozen (naasten, externe en interne functionarissen.

Financieel

Wonen en zorg is in de Villa financieel gescheiden. U betaald een vergoeding voor wonen en hospitality aan de Villa. De zorgkosten worden op basis van de WLZ bekostigd door de overheid. Hierbij maken wij gebruik van een PGB.

Lees op deze pagina alles over het financiële aspect.