Onze contactgegevens

Villa algemeen telefoonnummer: 033 800 99 80.

Direct weten wat de mogelijkheden zijn?
Bel Jan Luiten op: 0610 535 010

Villa Hooghe Heide
De Strang 1
3823 GL Amersfoort

Vacatures

Benieuwd naar onze vacatures?

Bekijk alle vacatures

Liever contact via e-mail?

Vult u onderstaand formulier in, dan nemen we contact met u op. Uw gegevens worden respectvol behandeld volgens ons privacyreglement. 

Veelgestelde vragen

Kan mijn ouder PG-zorg (dementiezorg) krijgen?
In overleg maken wij afspraken over de invulling van psycho-geratrische zorg.

Wat als mijn ouder in de Villa woont en symptomen van Alzheimer heeft?
In principe kan de bewoner mits veilig en verantwoord in de Villa tot het einde van het leven verblijven.

Mijn ouder heeft vooral lichamelijke problematiek. Zijn daar ook mogelijkheden voor in de Villa?
Ook voor somatische problematiek al dan niet in combinatie met geheugenproblemen bieden wij uitstekende zorg en begeleiding.

Kan de bewoner tot het einde bij u verblijven?
Mits veilig en verantwoord kan de bewoner tot het einde van het leven bij ons verblijven.

Is er voorzien in dagbesteding?
Er is een wekelijks programma voor dagbesteding. Daarnaast bieden wij regelmatig concerten en uitvoeringen.

Hoe gaat u om met meer dan een glaasje wijn en sterk alcoholische dranken?
Wij serveren bij het diner een glas wijn en organiseren gezellige uurtjes waarbij ook wijn geschonken wordt. Alle andere momenten en sterk alcoholische dranken komen voor eigen rekening van de bewoner. Wij zijn attent m.b.t. het gebruik.

Hoe is de brandbeveiliging geregeld?
Er zijn nooduitgangen en voorzieningen aangebracht in overleg met de brandweer.

Hoe gaat u om met privacy gevoelige gegevens?
Door met de linker muisknop op de link te klikken download u ons privacy reglement: privacyreglement.

Beschikt u over een kwaliteitsverslag over het afgelopen jaar?
Het laatste kwaliteitsverslag is te downloaden middels deze link: kwaliteitsverslag 2023.

Wordt er regelmatig een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd?
De totaalscore op basis van de zes vragen van Zorgkaart Nederland over 2023 is 8.2.

Wordt er in de Villa onder de ´Wet zorg en dwang’ (WZD) onvrijwillige zorg gegeven?
De Villa volgt het wettelijk stappenplan bij (on)vrijwillige zorg, voor deze wet is er een samenwerking met verschillende externe partijen.

Is er bijstand indien er sprake is van onvrijwillige zorg?
Ja, er is een vaste externe medewerker als clientvertrouwenspersoon via VWS die een bewoner ondersteund indien er sprake is van onvrijwillige zorg. Deze functionaris wordt bekostigd door VWS. Download informatie vertrouwenspersoon VWS.

Is er bij overstijgende problematiek een deskundige specialist ouderenzorg of ouderenpsycholoog bereikbaar?
De huisarts is in medisch eindverantwoordelijk maar zal in overleg met een verpleegkundige een SO raadplegen bij overstijgende geriatrische zorgvragen, dit valt onder de basis zorgverzekering. De Villa werkt op advies van de huisarts samen met een ouderen psycholoog.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb?
Wij doen ons uiterste best om onze bewoners een zo aangenaam mogelijk verblijf te bieden.

Omdat wij ook maar mensen zijn, kan het voorkomen dat er iets niet naar verwachting gaat. In een dergelijk geval verzoeken wij u om met uw eerst verantwoordelijke contactpersoon uw klacht te bespreken, omdat dit de kortste weg naar een oplossing is.

Kan zij of hij uw vraag of klacht niet zelf oplossen, dan volgt een escalatie naar het management en/of directie, om uw ongerief te bespreken. In het ongebruikelijke geval dat dit alles niet tot resultaat leidt, kunt u gebruik maken van de klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon. Download informatie vertrouwenspersoon VWS.

Het klachtenreglement vind u hier: Klachtenreglement.

Ook medewerkers kunnen gebruikmaken van een vertrouwenspersoon en het klachtenreglement via Riant Verzorgd Wonen. Klachtenreglement medewerkers.