Over Villa Hooghe Heide

Dagelijks bestuur

De directie van de Villa wordt gevormd door Jan Luiten, algemeen directeur en Clari van Staveren directeur / verpleegkundige. Samen hebben ze vele jaren ervaring en vakkennis als internationaal manager en wijkverpleegkundige.

Deze kennis en ervaring wordt ingezet om samen met de teamleider Marcha Blankestijn op een vakkundige wijze de organisatie en de medewerkers van de woonzorgvoorziening de structuur en coaching te bieden om de Villa te ontwikkelen tot een fijn thuis en inspirerende werkomgeving.

Sinds 01-01-2018 wordt de directie ondersteund door een raad van commissarissen.

Missie en visie

Villa Hooghe Heide biedt een woonzorg omgeving met een vast team medewerkers, ondersteund door een dagelijks bestuur met kennis van zaken.

Alle medewerkers bieden met elkaar de bewoners met intensieve zorgvraag een beschermde omgeving waar mensen geactiveerd worden in de persoonlijke mogelijkheden tot zelfzorg en een veilig thuis ervaren waar de persoon gezien en gehoord wordt.

Kernwaarden

Invoelend / luisterend vermogen, professionaliteit ten aanzien van medisch gerichte zaken, korte lijnen met (para) medici en naasten, teamwork, welzijn / activiteiten als zingeving van de dag, warme woonomgeving.

Zie hier ons kwaliteitsplan (download).

Het team

Wij werken met (gespecialiseerde) verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden in het zorgteam en gastvrouwen / huiskamerbegeleiders en gespecialiseerde begeleiders t.b.v. activiteiten voor de dagelijkse ondersteuning in de algemene ruimten. Al onze medewerkers zijn betrokken en respectvol, hebben kennis van zaken en een gevoel voor hospitality.

Bekijk onze vacatures